MENIU
Navigációs hivatkozások átugrása
Alapképzés
Mesteri képzés
Facultatea de Biologie şi Geologie
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
Facultatea de Geografie
Facultatea de Istorie şi Filosofie
Facultatea de Litere
Facultatea de Matematică şi Informatică
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
Facultatea de Teologie Reformată
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Doktori képzés
Élethosszig tartó tanulás
Végzősök
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Mesteri képzés
UBB Online > Magyar > Mesteri képzés
 

© Copyright , 2010-2011
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA
Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca

Termeni de utilizare - portal UBBonline

Program operaţional sectorial Creşterea Comunităţii Economice
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European de Dezvoltare Regională
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastra!"
SISTEM ELECTRONIC APLICATIV INTEGRAT DE EDUCAŢIE AL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI
CCE 124/323/31.08.2009 SMIS 4424
proiect derulat în perioada 31.08.2009 - 31.08.2011
Uniunea Europena